Cennik

Na całkowity koszt wdrożenia naszego systemu mają wpływ następujące czynniki:

» struktura organizacyjna firmy,

» stopień komplikacji procesu obsługi klienta,
» stopień rozwoju infrastruktury sieciowej,
» liczba stanowisk,
» liczba komórek organizacyjnych Aby określić koszt należy dokonać analizy przedwdrożeniowej.
W tym celu skontaktuj się z nami: