CRM

Analiza potrzeb

» W szerszym zakresie: integracja systemu front-office (Marketing, sprzedaż) z aplikacjami back-office (systemy magazynowe, finansowe); wymaga stworzenia interfejsów między aplikacjami, integrujących pakiety ERP (programy księgowe, magazynowe) z oprogramowaniem CRM

» W węższym zakresie: analiza pól aplikacji pod kątem ich przydatności dla danej firmy (możliwość dodawania nowych pól w bazie i tworzenia własnej kartoteki)

» W jaki sposób firma dotychczas komunikowała się ze swoimi klientami (co wymusi zastosowanie odpowiednich interfejsów)

Funkcje


»
operacyjna (front-office) – automatyzacja podstawowych procesów biznesowych: Marketing, sprzedaż, serwis

»
analityczna (back-office) – analiza zachowań klientów (przy połączeniu CRM z systemami transakcyjnymi)

»
komunikacyjny – komunikacja z klientami

Funkcjonalności:

» handel

» marketing

» serwis

» call center

Implementacja nowego narzędzia

» utworzenie zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie

» ustalenie harmonogramu wdrożenia

» szkolenia użytkowników (nacisk na współodpowiedzialność każdego pracownika za poziom relacji z klientami, zmiana świadomości – odejście od dotychczasowych metod gromadzenia danych jak Microsoft Excel, czy inne bazy, dbałość o odpowiedni poziom danych zamieszczanych w systemie, uzmysłowienie korzyści jakie płyną z zarządzania bazą klientów w systemie CRM – podniesienie efektywności działań handlowych, obsługa większej ilości kontaktów, skrócenie procesu sprzedaży)

Korzyści

» Zmniejszenie kosztów operacyjnych
Zredukowanie czasu potrzebnego na wykonywanie czynności administracyjnych, obniżenie czasu pracy pracowników.

» Zwiększenie efektywności działań marketingowych
Zaplanowanie działań względem najbardziej opłacalnych klientów; wysyłka materiałów reklamowych do klientów najbardziej aktywnych.

» Zwiększenie wydajności pracy
Ocena pracy handlowców.

» Oszczędność czasu
Nasz CRM umożliwia szybki dostęp do adresów, telefonów, zleceń bieżących i zakończonych, dowolnie zaprogramowanych raportów oraz wskaźników bez potrzeby każdorazowego ich przygotowywania.

Demo

Każdy użytkownik może bezpłatnie zapoznać się z funkcjonalnością naszego oprogramowania. Aby otrzymać dostęp do wersji demonstracyjnej systemu IS-CRM wyślij prośbę na adres: demo@intrasystems.pl

Zastosowania

» Windykacja należności (brak płatności w odpowiednim terminie powoduje start akcji wysyłania ponagleń, system podejmuje próbę przypomnienia klientowi o zaległości automatycznie drukując korespondencję do wysyłki, wysyłając SMS, ustawia kolejkę klientów do wydzwonienia, itp.)

» Automatyczne wysyłanie korespondencji do klientów (karty świąteczne, powiadomienia o nowej ofercie, itp.)

» W firmach korzystających z sieci mobilnych sprzedawców (na przenośnych komputerach instalowane są aplikacje CRM które synchronizują się z centralnym systemem, sprzedawcy aktualizują dane o nowych klientach; z centralnego systemu mogą być wysyłane informacje do sprzedawców regionalnych zawierające tylko dane klientów z ich regionu)

» System umożliwia stworzenie klasyfikacji klientów pod względem ich opłacalności dla firmy (klienci kluczowi, mniej opłacalni); klasyfikację przeprowadza się w oparciu o analizę RFM, LVT, macierz możliwego do osiągnięcia zysku

» Tworzenie „pamięci działalności” firmy – dostęp do danych o klientach i historii poszczególnych relacji jest niezależny od rotacji pracowników (informacje zostają w firmie)